Xây dựng hầm ủ khí sinh học biogas có những ưu và nhược điểm gì?

Sử dụng khí sinh học đang ngày càng được chú trọng và phát triển ở các nước trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Xây dựng hầm ủ khí sinh học được các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở nông thôn, cũng như các trang trại chăn nuôi với quy mô lớn. Qua thời gian dài sử dụng những ưu điểm khi xây dựng hầm ủ được nhận thấy một cách dễ dàng, bên cạnh đó cũng...
Xem thêm