Vì sao hầm biogas vẫn chưa được sử dụng phổ biến?

Sử dụng hầm biogas mang đến lợi ích thiết thực cho bà con, hầu như các hộ chăn nuôi đều nhận thấy điều này, đó là phát triển kinh tế, thay đổi môi trường, giải quyết một số vấn đề an sinh xã hội (khi áp dụng với mô hình VAC). Tuy nhiên trên thực tế, hầm biogas vẫn chưa được sử dụng phổ biến, bởi nhiều yếu tố tác động khác nhau.Có khá nhiều yếu tố khác nhau tác động tới...
Xem thêm