Làm thế nào khi hầm biogas xảy ra sự cố?

Hầm biogas trước đây đã giải quyết rất tốt vấn đề xử lý nước thải, đem lại hiệu quả trong việc cung cấp lượng khí gas ổn định cho quá trình đun nấu, thắp sáng hay chạy máy phát điện để tưới tiêu. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, dù đã đảm bảo xây dựng theo đúng kỹ thuật song thực tế vẫn xảy ra một số các vấn đề, nhiều hộ gia đình xử lý không đúng cách, gây ra sự cố...
Xem thêm