Biện pháp phòng chống dịch bệnh cho gia súc thời điểm giao mùa

Dịch bệnh dễ dàng phát sinh là lúc thời tiết có sự thay đổi một cách đột ngột từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại, nhất là vào thời điểm tháng 3, 4 âm lịch. Vào những thời điểm như thế này đàn vật nuôi sẽ dễ mắc bệnh và phát triển thành dịch một cách nhanh chóng.Trâu, bò sẽ mắc các bệnh như tụ huyết trùng, viên phổi, lở mồm long móng,… đối với heo sẽ mắc bệnh tai xanh, lở...
Xem thêm