Xây dựng nông thôn mới từ…hầm biogas

Hiểu được tầm quan trọng của nội dung xây dựng xã nông thôn mới, xã trọng điểm, các chính quyền ra sức vận động, đồng thời đưa ra các ví dụ điển hình cũng như hỗ trợ về mặt vật chất, tinh thần để bà còn có thể chủ động xây dựng NTM theo đúng nghĩa của nó. Xây dựng hầm biogas để giải quyết vấn đề nước thải là một trong những nội dung quan trong trong chiến dịch xây dựng xã...
Xem thêm