Tin tức giải trí

Kẻ thù lớn nhất của ta chính là rượu
Mọi người bảo cần phải tránh xa nó.
Nhưng…
không được!
Đứng trước kẻ thù ta không được phép Hèn Nhát Dzô dzô..

ảnh troll

Gọi Tư Vấn