0974 885 733

Tag Archives: thực xật

Hiệu quả từ mô hình xử lý nước thải chăn nuôi bằng thực vật

công nghệ xử lý nước thải bằng thực vật

Nước thải, đặc biệt là nước thải chăn nuôi nếu như không kịp thời xử lý thì sẽ dễ gây ra ô nhiễm môi trường nặng nề. Vì thế, cần phải có một biện pháp ngay tức thời để đảm bảo sức khỏe con người cũng như cảnh quan môi trường, công nghệ xử lý […]