0974 885 733

Tag Archives: xây hầm biogas

Xây dựng nông thôn mới từ…hầm biogas

ba con hương ung lam ham biogas

Hiểu được tầm quan trọng của nội dung xây dựng xã nông thôn mới, xã trọng điểm, các chính quyền ra sức vận động, đồng thời đưa ra các ví dụ điển hình cũng như hỗ trợ về mặt vật chất, tinh thần để bà còn có thể chủ động xây dựng NTM theo đúng […]